Area Code 289

Province: Ontario

Number Format: (289) xxx-xxxx

International Number Format: +1 (289) xxx-xxxx

Time Zone: -05:00 UTC

Our service will help you if:

  • you want to know which phone service provider operates code 289;
  • you want to know which area is covered by phone code 289;
  • you want to find all available information about a number in area code 289;
  • you want to find information about area code area code 289 scams.
Prefix Primary city
+1 289 200 xxxx Pickering
+1 289 201 xxxx Brampton
+1 289 202 xxxx Kleinburg
+1 289 203 xxxx Stoney Creek
+1 289 204 xxxx Ancaster
+1 289 205 xxxx Grimsby
+1 289 206 xxxx Bolton
+1 289 207 xxxx King City
+1 289 208 xxxx Burlington
+1 289 209 xxxx Dunnville
+1 289 210 xxxx Oak Ridges
+1 289 212 xxxx Stouffville
+1 289 213 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 214 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 215 xxxx Cobourg
+1 289 216 xxxx Kleinburg
+1 289 217 xxxx Maple
+1 289 218 xxxx Oakville
+1 289 219 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 220 xxxx Whitby
+1 289 221 xxxx Aurora
+1 289 222 xxxx Oshawa
+1 289 223 xxxx Bowmanville
+1 289 224 xxxx Pickering
+1 289 225 xxxx Port Perry
+1 289 227 xxxx Brooklin
+1 289 228 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 229 xxxx Southpick
+1 289 230 xxxx Burlington
+1 289 231 xxxx Newmarket
+1 289 232 xxxx Cooksville
+1 289 233 xxxx Brampton
+1 289 234 xxxx Oak Ridges
+1 289 235 xxxx Grimsby
+1 289 236 xxxx Woodbridge
+1 289 237 xxxx Hamilton
+1 289 238 xxxx Dundas
+1 289 239 xxxx Ancaster
+1 289 240 xxxx Oshawa
+1 289 241 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 242 xxxx Oakville
+1 289 243 xxxx Oakville
+1 289 244 xxxx Hamilton
+1 289 245 xxxx Burlington
+1 289 246 xxxx Hamilton
+1 289 247 xxxx Malton
+1 289 248 xxxx Niagara Falls
+1 289 250 xxxx Fort Erie
+1 289 251 xxxx Cobourg
+1 289 252 xxxx Cobourg
+1 289 253 xxxx Hamilton
+1 289 254 xxxx Oshawa
+1 289 255 xxxx Pickering
+1 289 256 xxxx Woodbridge
+1 289 257 xxxx Niagara Falls
+1 289 259 xxxx Oakville
+1 289 260 xxxx Hamilton
+1 289 261 xxxx Cooksville
+1 289 263 xxxx Hamilton
+1 289 264 xxxx Newmarket
+1 289 265 xxxx Colborne
+1 289 266 xxxx Burlington
+1 289 267 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 268 xxxx Woodbridge
+1 289 269 xxxx Richmond Hill
+1 289 270 xxxx Milton
+1 289 271 xxxx Niagara Falls
+1 289 272 xxxx Niagara On The Lake
+1 289 273 xxxx Saint Catharines Thorold
+1 289 274 xxxx Oshawa
+1 289 275 xxxx Pickering
+1 289 276 xxxx Bowmanville
+1 289 277 xxxx Southpick
+1 289 278 xxxx Whitby
+1 289 279 xxxx Newmarket
+1 289 280 xxxx Mount Hope
+1 289 281 xxxx Mount Hope
+1 289 282 xxxx Hagersville
+1 289 283 xxxx Hagersville
+1 289 284 xxxx Caledonia
+1 289 285 xxxx Caledonia
+1 289 286 xxxx Binbrook
+1 289 287 xxxx Binbrook
+1 289 288 xxxx Burlington
+1 289 290 xxxx Streetsville
+1 289 291 xxxx Oakville
+1 289 292 xxxx Niagara Falls
+1 289 293 xxxx Burlington
+1 289 294 xxxx Niagara Falls
+1 289 295 xxxx Oakville
+1 289 296 xxxx Niagara Falls
+1 289 297 xxxx Port Credit
+1 289 298 xxxx Brampton
+1 289 299 xxxx Clarkson
+1 289 300 xxxx Oakville
+1 289 301 xxxx Markham
+1 289 302 xxxx Niagara Falls
+1 289 303 xxxx Fort Erie
+1 289 304 xxxx Maple
+1 289 305 xxxx Streetsville